Вітаю Вас на моєму сайті!

         


Науково-методична робота у нашому колежі ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка грунтується на удосконаленні професійної педагогічної майстерності викладачів, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науко-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Головною метою науково-методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги викладачам у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Планує і координує науково-методичну роботу методичний кабінет, основними напрямами діяльності якого є:

  • науково-інформаційно-методичне забезпечення системи освіти у коледжі;
  • трансформування наукових ідей у навчально-виховний процес, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в медичній, фармацевтичній освіті, наукові пошуки та творча робота викладачів;
  • вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду кращих викладачів;
  • накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу та відповідних матеріалів періодичних видань;
  • надання інформаційно-методичної допомоги викладачам;
  • спрямування і координація роботи циклових методичних комісій;
  • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів;
  • допомога у підготовці викладачів до атестації;
  • організація виставок навчально-методичних матеріалів;
  • організація та проведення: конференцій; педагогічних читань; методичних семінарів; школи молодого викладача.